Amin Al Qadry, R. ., L. . Fadlan Hadi, and M. . Mustari. “PENGEMBANGAN PLATFORM PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU MELALUI TEKNOLOGI DI MADRASAH TSANAWIAH FAJRUL HIDAYAH DESA BATUJAI”. PEDIAMU: Journal of Education, Teacher Training and Learning, vol. 3, no. 1, Oct. 2023, pp. 45-54, doi:10.47353/pj.v3i1.1488.