[1]
Amin Al Qadry, R. , Fadlan Hadi, L. and Mustari, M. 2023. PENGEMBANGAN PLATFORM PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU MELALUI TEKNOLOGI DI MADRASAH TSANAWIAH FAJRUL HIDAYAH DESA BATUJAI. PEDIAMU: Journal of Education, Teacher Training and Learning. 3, 1 (Oct. 2023), 45–54. DOI:https://doi.org/10.47353/pj.v3i1.1488.